The gifted season 1 สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ปี 1 ep6 พากย์ไทย

ครอบครัวหนึ่งที่ทำงานให้รัฐบาล ก่อนที่พวกเขาค้นพบว่าลูกๆของพวกเขามีความสามารถที่แปลกประหลาด และกลายเป็นพวกมิวแตนท์หรือมนุษย์กลายพันธุ์ พวกเขาจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมชุมชนใต้ดินของเหล่ามิวแตนท์เพื่อความอยู่รอด จนนำซึ่งการต่อสู้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

Loading...

Loading.....

Loading.....

TAG: The gifted season 1 สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ปี 1 ep6 พากย์ไทย