ILLANG: THE WOLF BRIGADE (2018) กองพลหมาป่าพันธุ์ปีศาจ [บรรยายไทย]

ในปี 2029 อินรัง กองกำลังตำรวจชั้นแนวหน้าต้องต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อกา รร้ายที่คัดค้านการรวมประเทศของเกาหลีเหนือและใต้ แต่ศัตรูอีกฝ่ายหนึ่งอาจกำลังซุ่มตัวรอโจมตีอยู่ไม่ไกล

Loading...

Loading.....

TAG: ILLANG: THE WOLF BRIGADE (2018) กองพลหมาป่าพันธุ์ปีศาจ [บรรยายไทย]