Beyond the Mask หน้ากากแห่งแค้น (2015)

Beyond the Mask ในช่วงการปฏิวัติของอเมริกา มือสังหารรับจ้างชาวอังกฤษได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อไถ่บาปที่เคยฆ่าคนด้วยการสวมหน้ากากออกมาสู้เพื่อการประกาศอิสรภาพของอเมริกา

Loading...

TAG: Beyond the Mask หน้ากากแห่งแค้น (2015)