Public Enemies (2009) วีรบุรุษปล้นสะท้านเมือง

วีรบุรุษปล้นสะท้านเมือง เป็นภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดที่สร้างจากชีวิตจริงของจอมโจรลือชื่อ จอห์น ดิลลิงเจอร์ เจ้าของสมญา "Public Enemies" หรือ โรบินฮู้ดยุคใหม่ 

Loading...

TAG: Public Enemies (2009) วีรบุรุษปล้นสะท้านเมือง