Behind Enemy Lines 3: Colombia ถล่มยุทธการโคลอมเบีย (2009)

กลุ่มทหารหน่วยเนวีซีลของสหรัฐต้องบุกด่านหิน สู้กับกองกำลังขบวนการ ก่อการร้ายในประเทศโคลอมเบีย ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของตลาดโคเคน เพื่อ ช่วยตัวประกันนอกเหนือจากการพิสูจน์ตัวเองให้หน่วยที่ขึ้นตรงประจักษ์ใน ผลการทำงาน

Loading...

Loading.....

Loading.....

TAG: Behind Enemy Lines 3: Colombia ถล่มยุทธการโคลอมเบีย (2009)