หมอเจ็บ The Extern 2004

หมอเจ็บ (The Extern) ออกฉายเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 กำกับโดย สมภพ เวชชพิพัฒน์ เขียนบทภาพยนตร์โดย ปิยพงษ์ สาครเย็น
วัฒกร สันตมนัส ชลทิศ แหนยัน อัมธิดา เงินเจริญ ณัฐวรรณ เจตน์ดำรงกุล ภัทรพล ศิลปาจารย์ ตะวัน แซ่ตั้ง ธีมา หงศ์ลดารมภ์

Loading...

Loading.....

Loading.....

TAG: หมอเจ็บ The Extern 2004 วัฒกร สันตมนัส ชลทิศ แหนยัน อัมธิดา เงินเจริญ ณัฐวรรณ เจตน์ดำรงกุล ภัทรพล ศิลปาจารย์ ตะวัน แซ่ตั้ง ธีมา หงศ์ลดารมภ์ หนังไทย